سلام بر آن كسى كه حرمت خيمه‏گاهش شكسته شد!...
سلام به غريب غريبان!
سلام بر شهيد شهيدان!
سلام بر كسى كه به‏دست زنازادگان كشته شد!...
سلام بر كسى كه فرشتگان آسمان بر او گريستند!...
سلام بر گريبان‏هاى چاك شده!
سلام بر لب‏هاى خشكيده!
سلام بر جان‏هاى بلارسيده!
سلام بر جسدهاى برهنه‏ مانده!
سلام بر پيكرهاى تغيير رنگ‏يافته!
سلام بر خون‏هاى جارى‏شده!
سلام بر اعضاى قطعه‏قطعه‏ شده!
سلام بر سرهاى به نيزه بالارفته ‏شده!
و سلام بر شيرخوار كوچك!
سلام بر بدن‏هاى غارت شده!... سلام بر به خاك افتادگان در بيابان‏ها! سلام بر دور افتادگان از وطن‏ها! سلام بر دفن شدگان بى‏كفن! سلام بر سرهاى جدا افتاده از بدن!... سلام بر آن ستمديده بى ياور!... سلام بر كسى كه جبرئيل به او افتخار مى‏كرد! سلام بر كسى كه ميكائيل با او در گهواره سخن مى‏گفت! سلام بر كسى كه پيمانش شكسته شد! سلام بر كسى كه هتك حرمت شد! سلام بر كسى كه خونش به ستم ريخته شد! سلام بر كسى كه با خون جراحت‏هايش غسل داده شد! سلام بر كسى كه جرعه نوش جام نيزه‏ها شد! سلام بر كسى كه خونش مباح شد! سلام بر كسى كه سرش از قفا بريده شد! سلام بر كسى كه روستانشينان بدنش را دفن كردند! سلام بر كسى كه شاهرگش بريده شد! سلام بر كسى كه در حمايت از دين بى ياور ماند! سلام بر كسى كه محاسنش به خون خضاب شد! سلام بر گونه به خاك آلوده! سلام بر بدنِ به غارت رفته (جامه به غنيمت رفته)! سلام به دندانى كه با چوب - خيزران - كوبيده شد!... سلام بر پيكرهايى كه در بيابان‏ها برهنه ماند كه گرگ‏هاى تجاوزگر تكه و پاره‏شان كردند و درندگان خون‏خوار اطرافشان رفت و آمد كردند!... سلام كسى كه قلبش از مصيبت تو جريحه‏دار است و موقع ياد كردن تو، اشكش جارى است! سلامِ مصيبت‏زده محزونِ سرگشته بيچاره».

/ 2 نظر / 24 بازدید
حریم یاس

شیعیان حسین (ع) و پیروان فرهنگ عاشورا، هرگز با دشمنان اسلام و مسلمین سازش نمی کنند و عزت و سربلندی خود را به زندگی حقیرانه و بردگی ستمکاران و جباران نمی فروشند. جان می دهند، ولی دین و ایمان و شرافت را از دست نمی دهند . سلام بر حسین (ع) و یارانش . درود بر دوستان و پیروان و عذادارانش .

سلیم

از ارتباط شما با صندوق پستی kh-salimian@hotmail.com سپاسگزارم :برخی وبلاگ های این حقیر عبارتند از http://www.kh-salimian.blogsky.com http://www.kh-salimian.persianblog.ir http://efaf2.blogsaz.com http://salehsalim.blogfa.com/ خیلی آقایی.