ديشب توی اخبارديدم که اولين گروه زائرين حج ايرانی وارد مدينه شدند.دلم رفت سراغ حاجی کربلا اين مطالب رو بخوانيد و ما رو هم دعا کنيد:

خليل بعد از بنای کعبه بر سر مقام يعنی آن سنگی که الان جای پای مبارکش در او هست اذان گفت فرمود: «هلموا الی الحج» بياييد به حج بيت الله! تمام مردم تا روز قيامت که بايد بيايند و در اصلاب بودند و هستند، صدا را شنيدند. هر کس يکدفعه لبيک گفت، به اندازه لبيک هايش مشرف می شود. هر کس لبيک نگفت مشرف نمی شود(۱).

حضرت سيدالشهدا عليه السلام اين اذان را ۲۵ مرتبه لبيک گفت و حج کرد. ولی ۵ حج مخصوص خودش موذنهای مخصوصی دارد. هريک موذن، اذان يک حجش را که می گفتند، محرم می شد. وقتی که از آن حج محل می شد، صدای اذان حج ديگر بلند می شد؛ تا آخر ۵ حجش. هر يک از ۵ حجش تلبيه های مخصوصی دارد، قربانی خاصی دارد. هر يک از حجهايش خاصيتهايی دارند.

حج اولش از اين ۵ حج، موذنش خداوند عز و جل اکبر است. در صحيفه شريفه الهيه که تکليف تمام ائمه طاهرين عليهم السلام نوشته شده است و يدا بيد از امام سابق به امام لاحق می رسد و الان به حضرت صاحب(عج) رسيده است، در تکليف شريف حضرت سيدالشهداء عليه السلام نوشته شده بود:

يا حسين اخرج بقوم الی الشهاده. فلا شهاده لهم الا معک. واشر نفسک لله العز و جل(۲)

يعنی يا حسين، بيرون برو از مال و اهل و عيال و ديار با قوم مخصوصی برای شهيد شدن. آن قوم مخصوصان تواند، شهيد نخواهند شد مگر با تو.

و نوشته شده بود: قاتل(فاقتل) و تقتل(۳)

يعنی يا حسين، قدری از کفار را بکش و برای احيای امر دين کشته شو خودت با مخصوصان خودت.

اين صحيفه الهيه که خداوند موذن حج اولش بود، بعد از امام حسن (ع) به او رسيد.

ادامه دارد.....

۱- بنگريد به کتاب شريف کافی تاليف شيخ کلينی جلد ۴ صفحه ۲۰۶

۲- الکافی ۱/۲۸۰ ح ۲.

۳- الکافی ۱/۲۸۰ ح ۱.

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
حسین

صلی الله علی الباکین علی الحسین